Østlandssamarbeidet har nå oversendt sin høringsuttalelse til rapporten fra ekspertutvalget om oppgaver og ansvar til de nye fylkeskommunene. Høringsuttalelsen har et landsdelsperspektiv og fokuserer primært på  politikkområder som er viktige for å sikre en balansert og bærekraftig utvikling på Østlandet.

Høringssuttalelse ekspertutvalget