På programmet stod Teknologiparken, KKY, Liedutvalg, Industri 4.0 og alternativ til VG3

Østland fag og yrke – referat 2018-04-19 og 20