Østlandssamarbeidet har engasjert det tyske konsulentfirmaet Kombiconsult GmbH til å gjennomføre en ny godsanalyse der man skal på alternative konsepter for overføring av gods fra vei til båt og/eller Bane mellom Osloregionen og kontinentet. Prosjektet og utredningen er en del av Østlandssamarbeidets arbeid med interregprosjektet Scandria2Act som skal avsluttes sommeren 2019.