Regjeringen ved kunnskapsministeren har fastsatt ny struktur for yrkesfag i videregående opplæring og denne ble presentert i vårmøtet. Leder i Østlandssamarbeidets fag- og yrkesopplæringsgruppe kom med synspunkter fra fylkesnivå.