Kommisjonsmøte i samarbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet og delstaten Schleswig-Holstein ble gjennomført i Fredrikstad 8. mars. Delegasjonen fra Schleswig-Holstein var ledet av Minister for Justis, Europa, Forbrukerspørsmål og Likestilling, Sabine Sütterlin-Waack. Møtet ble ledet av Roger Ryberg, leder i Østlandssamarbeidet og fylkesordfører i Buskerud. I tillegg til utveksling av informasjon om aktuelle politiske saker og tema på dagsorden i de to landene fikk deltakerne informasjon om to Interreg-prosjekt innen grønn omstilling samt bred informasjon om ungdomsutveksling/-medvirkning. Også det regionale kultursamarbeidet ble framhevet i møtet. Klima, grønn transport, bio-økonomi ble framhevet som viktige samarbeidsområder framover sammen med et fortsatt fokus på felles kultur- og ungdomsprosjekt. Under finner dere agenda og presentasjoner fra møtet.

Final draft minutes – 08.06.18

Cooperation Perspectives 2018-2019 – final 080618

Participation list CC meeting 2018 – final

Agenda CC 2018 – final

Welcome to Østfold – Ole Haabeth

Bio-economy Region – Monika Svanberg

Northern Connection – Mali H Skogen

Youth Climate-exchange – Håkon Slang-Sundsetvik

Youth-involvement-in-regional-and-european-cooperation, Tuva Tøien Bakken