I forbindelse med formannskapet i BSSSC møtte generalsekretær Ann Irene Sæternes og Brussel Antenne Jan Edøy representanter for EUs Regionkomité (Committee of the Regions) til møter 20. mars. Formålet var å starte arbeidet med å fornye og oppdatere samarbeidsdeklarasjonen mellom CoR og BSSSC og dennes samarbeidsorganisasjoner i Østersjøen. Første møter var med vise-generalsekretær Pedro Cervilla og leder for kabinettet til generalsekretæren, Gianluca Spinaci. Det andre møtet var med vise-president i CoR, Markku Markkula. Det var enighet om å starte arbeidet umiddelbart med sikte på en rask oppfølging og utarbeidelse av en egen handlingsplan med konkrete forslag til samarbeidstiltak for 2018. BSSSC vil behandle saken på neste styremøte i Kaliningrad 23. mai.