Onsdag 25. april inviterer Østlandssamarbeidet til seminar om Smart Spesialisering med utgangspunkt i Østersjøregionen. Seminaret er et ledd i prosjektet Let’s Communicate, som har som formål å informere om mulighetene innen Østersjøsamarbeidet for norske aktører. Målgruppe for seminaret er aktører som jobber med  regional planlegging og utvikling og internasjonalt samarbeid. Program for seminaret finner dere under. Seminaret vil være på engelsk. Påmelding innen 13 april via følgende lenke https://www.survey-xact.no/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous

Seminar on EUSBSR in Oslo April 2018 – english