BaneNor trosser Stortingets vedtak og vil utsette Intercity-utbyggingen med flere år. Utspillet fra konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor har skapt sterke reaksjoner i det politiske miljø – og et samlet kollegium av fylkesordførere på Østlandet har nå  sendt et brev til samerdselsministeren,  der man ber om et snarlig møte med Solvik-Olsen. Dersom Jernbanedirektoratet følger anbefalingen til BaneNor når handlingsprogrammet legges frem 6. april, innebærer dette at alle banestrekningene på Intercity blir kraftig forsinket. For Ringeriksbanen til Hønefoss kan dette bety en forsinkelse på inntil 7 år.