Tirsdag 13. februar var Pat Cox  på besøk i Oslo. Cox er tidligere leder av EU-parlamentet og nå European Co-ordinator for Scandinavian-Mediterranean Transport Corridor. I forbindelse med besøket i Oslo satte han av tid til møter med Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Østlandssamarbeidet og samferdselsdepartementet.

Det ble et informativt og konstruktivt møte der Cox gav svært nyttige innspill til hvordan planleggingen av  nye grensekryssende jerbaneforbindelser mot Gøteborg og Stockholm kan organiseres og finansieres. Fylkesvaraordfører i Østfold, Siv Jacobsen, var klar på at man nå må komme i gang med felles planlegging av de grensekryssende korridorene  med deltagelse både fra norske og svenske transportmyndigheter.

– På møtet med Cox fikk Østlandssamarbeidet  blant annet drøftet høstens transportkonferanse som Østlandssamarbeidet arrangerer onsdag 12. september, der etableringen av Scandria Alliance og de grensekryssende korridorene mellom hhv. Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm vil være sentrale temaer, sier sekretariatsleder for Østlandssamarbeidet, Jon Petter Arntzen.