I en ny rapport fra Nordisk Ministerråd vurderes utviklings- og vekstpotensialet for regionene i Norden. Det fremgår at samtlige delregioner på Østlandet taper terreng sammenlignet med andre regioner i Norden. Oslo må denne gangen se seg slått av Stocholm, mens Akershus faller ned fra 4. til 6. plass  av de 74 nordiske regionene. Rangeringen (RPI) er basert på hvor godt regionene leverer i forhold til demografi, sysselsetting og verdiskaping. Hele rapporten kan leses her: Regional utvikling i Norden – rapport