Dette var tema på et seminar gjennomført innenfor rammen av prosjektet Let’s Communicate i Rederiforbundet i Oslo 6. februar. Rundt 35 deltakere fikk nyttig informasjon om Østersjøstrategien, finansieringsmuligheter og konkrete prosjekt i regionen. Shipping & Offshore Network deltar i prosjektet GoLNG under Interreg Østersjøprogrammet og projektleder Andrius Sutnikas fra Klaipeda Science and Technology Park i Litauen orienterte om LNG infrastruktur og økonomiske og miljømessige ringvirkninger. Bjørn-Johan Vartdal fra DNV GL gav deltakerne en nyttig oppdatering om autonome kontra fjernstyrte skip samt scenarier for en renere skipsfart. Kystverket informerte om deres arbeid innen ny teknologi og navigasjon og Meteorologisk Institutt om måling av utslipp fra skipsfarten. Framtidig kompetansebehov i maritim sektor ble også framhevet av assisterende professor ved Høgskolen i Sørøst Norge, Tine Viveka Westerberg. Koordinatorene for Østersjøstrategiens policy områder «ren skipsfart» og «skipssikkerhet» fra henholdsvis Danmark og Finland oppfordret norske aktører til å ta en mer aktiv rolle. De roste de norske bidragsyterne og la vekt på at norsk kompetanse innen maritime tema er viktig å trekke med i utviklingen av Østersjøen som en modellregion i Europa og Globalt. Seminaret ble gjennomført av Østlandssamarbeidet i nært samarbeid med Shipping & Offshore Network. Program og presentasjoner kan du lese her:

EUSBSR-seminar_Oslo_060218
EUSBSR_framework
Financial_options_Interreg
PA_Safe_and_Ship
Envisum
Go-LNG
Enhanced_Navigation
Future_of_shipping
Future_maritime_competence

Ønsker du å vite mer om maritimt samarbeid i Østersjøregionen? Her finner du invitasjon til Baltic Sea days i St. Petersburg  22. – 23. mars 2018.  Dag 2 er i stor grad  dedikert til prosjektet EnviSum.
https://helcom.fi/helcom-at-work/events/events-2018/baltic-sea-day-2018/
http://www.helcom.ru/baltic_sea_day/2018_year