Etter ett års arbeid er den nye veilederen for knutepunktsutvikling klar. Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet har utarbeidet veilederen i samarbeid med KS. Østlandssamarbeidet har deltatt i prosjektets referansegruppe med rådgiver Magne Flø. I forkant av arbeidet med ny veileder utarbeidet Østlandssamarbeidet i 2016 rapporten «fylkeskommunen og helhetlig knutepunktsutvikling». Det faglige grunnlaget og vurderingene som ligger i denne rapporten er fulgt opp i den nye veilederen.

Rapporten fra Østlandssamarbeidet: 2016 – Fylkeskommunen og helhetlig knutepunktutvikling

Den nye veilederen for knutepunktsutvikling: Veileder knutepuntksutvikling – 2018