Østlandssamarbeidet gjennomfører i samarbeid med Shipping & Offshore Network et seminar om Østersjøregionen som modellregion for ren og sikker skipsfart den 6. februar 2018. Seminaret finner sted i Rederiforbundets lokaler, Rådhusgata 25. Representanter for danske skipsfartsmyndigheter og finske transportmyndigheter, EU-kommisjonen samt norske eksperter på området deltar med innlegg og i debatt. Program for seminaret kan leses her EUSBSR-seminar_Oslo_060218