EUSBSR-seminar in Oslo – programme maritime cooperation version 19011Østlandssamarbeidet gjennomfører i samarbeid med Shipping Offshore network et seminar om Østersjøen som en modell-region for ren skipsfart og en ledende region innen maritim sikkerhet tirsdag 6. februar 2018.

Seminaret finner sted i Rederiforbundets lokaler, Rådhusgt. 25 i Oslo. Seminaret arrangeres som en del av Let’s Communicate prosjektet og innledere fra EU-kommisjonen samt ansvarlige for policy area Ship og policy area Safe i Østersjøstrategien kommer. Prosjekt med norsk deltakelse på det maritime området i Interreg Østersjøprogrammet informerer. Program for seminaret kan leses her EUSBSR-seminar in Oslo – programme maritime cooperation version 240118

Påmelding via web-siden til Shipping Offshore network: https://www.shippingoffshorenetwork.no/?page=25&activity=141