Statusrapporter 2017 for 7 faggrupper er lagt fram for kompetansegruppa

ØS faggrupper opplæring – rapporter 2017