Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor gjennomførte et vellykket seminar om internasjonalt samarbeid som suksessfaktor for god samfunnsutvikling på Østlandet 23. januar 2018. Rundt 60 deltakere hadde funnet veien til fylkestingssalen i Akershus i snøværet – og de fikk med seg hjem god informasjon, interessante eksempler, nyttig kunnskap om hvordan fylkeskommuner og kommuner på Østlandet jobber for å løse egne utfordringer gjennom samarbeid med aktører i Europa. Program og presentasjoner fra dagen finner dere under. Ta kontakt med ORE eller Østlandssamarbeidet om dere har spørsmål eller ønsker å lufte ideer videre.

2017-01-23 Program konferanse

Innlegg Siv Henriette Jacobsen, Østfold

Innlegg Geir Syvertsen, Østfold

Innlegg Mette Bunting, Høgskolen i Sørøst-Norge

Moment fra innlegg Peter Austin, Oslo

Innlegg Olav Eidhammer, TØI

Innlegg Kristin Halvorsen, Cicero

Innlegg Aud Hove, Oppland

Presentasjon Turid Wulff Knutsen og Terezia Hole

Innlegg Gunn Marit Helgesen, Østlandssamarbeidet

Innlegg Jan Edøy, ORE

Deltakerliste pr 19.01.18.doc