NIBR og Oxford Research har på oppdrag fra Østlandssamarbeidet/Osloregionen/Osloregionens Europakontor skrevet en rapport om Østlandet som næringsregion. Hvilke fortrinn og muligheter har regionen, og hva er de største utfordringene? Vi har nå fått laget en kortversjon som formidler viktig og interessant informasjon på et lettfattelig og oversiktlig måte.

Kortversjon