Statens vegvesen har oversendt utkast til handlingsprogram for 2018-2023 (2029) til fylkeskommunene med høringsfrist 31. desember 2018. Handlingsprogrammet følger opp og konkretiserer prioriteringene og innsatsen på fylkesvegene i første seksårsperiode av Nasjonal Transportplan 2018-2029. Fylkeskommunene på Østlandet har nå oversendt en felles høringsuttalelse med tydelige innspill til planutkastet. Uttalelsen kan i sin helhet leses på vedlagt link.

2017-12-21 Høringsbrev til Statens Vegvesen_final