I forbindelse med prosjektet Let’s Communicate! gjennomfører Østlandssamarbeidet i nært samarbeid med Shipping Offshore network et tematisk seminar om Østersjøregionen som modellregion for ren skipsfart og som ledende region innen maritim sikkerhet. Seminaret finner sted i Rederiforbundets lokaler, Rådhusgt 25 i Oslo og innledere fra EU-kommisjonen og Østersjøstrategien deltar. Maritime prosjekt med norske partnere vil bli presentert. Stikkord er: Økonomiske insentiver, samarbeidsmuligheter og tilgang til kunnskap og nettverk. Program kan leses her: EUSBSR-seminar in Oslo – programme maritime cooperation Version 240118. Påmelding via web-siden her https://www.shippingoffshorenetwork.no/?page=25&activity=141