25 deltagere fra landene Norge, Estland, Tyskland, Russland, Finland og Polen deltok på BSSSC-styremøtet i fylkeshuset i Drammen 12 desember.

BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) er en politisk nettverksorganisasjon for regionale myndigheter i landene rundt Østersjøen. Østlandssamarbeidet har formannskapet fra 2017 ut 2018.

Organisasjonens siste styremøte i år ble denne uka holdt i fylkeshuset i Drammen.

– Jeg er veldig stolt av å være vert for dette møtet! BSSSC er en god politisk organisasjon i Europa som aktivt engasjerer seg i lobbyvirksomhet i demokrati, politikk, kultur og utdanning, sier Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud og formann i BSSSC.

– Jeg vil også understreke at vårt ungdomsinitiativ er unikt i europeisk sammenheng, og ungdommen bidrar mye! forsetter Ryberg.

Styremøtet startet med en presentasjon ved utviklingssjef Kristian Thowsen som introduserte Buskerud fylkeskommunes arbeid og hvordan fylkeskommunen jobber med bærekraftig utvikling.

Han ble etterfulgt av Per Mannes fra Utenriksdepartementet, som introduserte arbeidet med det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd og finansieringsmuligheter tilgjengelig gjennom EØS-tilskuddene.

EUSBSR (EUs strategi for Østersjøregionen) Årsforum 2019

Polen har henvendt seg til BSSSC med en forespørsel om organisasjonen vil bli partner i EUSBSRs årlige forum 2019.

Forumet holdes i Gdansk og regionen Pommern vil være såkalt Lead Partner. Det polske utenriksdepartementet vil være en tilknyttet partner. I tillegg vurderer Baltic Development Forum (BDF) å bli med i prosjektet.

Styret anser dette som en veldig god mulighet og besluttet derfor å søke om å bli med som partner i arrangeringen av EUSBSR Forum 2019.

Støtte for #cohesionalliance

Styret ble enige om å støtte initiativet #cohesionalliance. #CohesionAlliance er en koalisjon av de som mener at EUs samhørighetspolitikk må fortsette å være en bærebjelke for EUs fremtid.

Alliansen er et samarbeid mellom de ledende europeiske sammenslutninger av byer og regioner (European associations of cities and regions) og Den europeiske komiteen for regioner (European committee of the regions). Alliansen krever at EUs budsjett etter 2020 gjør samhørighetspolitikken sterkere, mer effektiv, synlig og tilgjengelig for alle regioner i EU.

– Vi er en organisasjon som har god kontakt med EUs lederskap, spesielt regionkomiteen, og vi sørger for at det er stor deltakelse i debatten om fremtidige midler, sier Ryberg.

– Det er enorme penger som skal omfordeles, og vi vil delta i dette, fortsetter han.

EUs samhørighetspolitikk opptar rundt en tredjedel av EU-budsjettet. Målet til EUs samhørighetspolitikk er å redusere regionale ulikheter, skape arbeidsplasser, åpne nye forretningsmuligheter og hjelpe til med store globale problemer som klimaendringer og migrasjon.

I disse dager diskuteres EUs budsjett etter 2020, og EUs samhørighetspolitikk er under press. BSSSC er overbevist om at samhørighetspolitikken må fortsatt ha en fremtredende rolle i EUs, også i budsjettet utover 2020.

Styremøter i BSSSC i 2019:

  • 6 mars: Stockholm, Sverige
  • 22 – 23. mai: Kaliningrad, Russland
  • 10. september: Gdansk, Polen
  • 28 – 29. november: København, Danmark

Se flere bilder fra møtet her.