20. og 21. november samles alle fylkeskommunene i landet til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling knyttet til den forestående regionreformen. Påtroppende fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag (se bilde) orienterte om erfaringene fra prosessen i Trøndelag og han understreker behovet for bred involvering – både administrativt og politisk. Involvering av fagforeningene ble også trukket frem som svært viktig. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar også på konferansen som arrangeres av KS i samarbeid med blant annet LO og Unio. Østlandssamarbeidet deltar som observatør på konferansen.