Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor inviterer den 23. januar 2018 til europapolitisk seminar der vi løfter frem relevant kunnskap og beste praksis fra inn og utland i forhold til utforming av nye regioner og framtidens kommuner. ​Byenes rolle i klimaarbeidet, fremtidige transportløsninger og fremtidens skole brukes som case for å synliggjøre at norske regioner og kommuner må løfte blikket og søke samarbeid utenfor landets grenser for å finne de gode løsninger på fremtidens utfordringer.

Påmelding innen 10. januar 2018 via følgende lenke:

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=ZX3VL87D9K9P

Konferanseprogrammet finner du her: Program konferanse