Østlandssamarbeidet var vertskap for møte i Europapolitisk forum (EPF) 15. november 2017. Møtet fant sted i fylkestingssalen i Akershus og ble ledet av statssekretær i KMD, Paul Chaffey og statssekretær i UD, Jens Frølich Holte. I Roger Rybergs fravær ønsket Ole Haabeth deltagerne velkommen.

Hovedtema var bedre samarbeid mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter i det Europapolitiske arbeidet – Team Norway og digitalisering som driver for framtidens Europa – smarte byer og smarte samfunn. Notatene som utgjorde underlag for diskusjonen er vedlagt. (se nedenfor).

Neste møte i EPF finner sted i Kristiansand 6 – 7. juni 2018.

Sak 1 – Dagsorden og referat med vedlegg 1 og 2

Sak 2 – Temanotat Team Norway

Sak 4 – Temanotat smarte byer og smarte samfunn