Forskning i vgs i 7 fylkeskommuner ved Universitetet i Bergen . KS finansierte forskningen og oppsummerte SMIL-prosjektet i et eget hefte.   SMIL-hefte