Fagpolitisk utvalg opplæring – kompetanse – verdiskaping foreslår tre hovedtema for sitt område inn i felles handlingsprogram for Østlandssamarbeidet, som Kontaktutvalget skal vedta i møte 02.03.2018.

Forslag til handlingsprogram opplæring – kompetanse 2018-2019