Felles strategi for fagskolene skal utarbeidesFagpolitisk utvalg opplæring – kompetanse – verdiskaping bestemte i sitt novembermøte at en felles fagskolestrategi skal utarbeides som et tiltak for å fremme fagskolene på Østlandet. Fylkeskommunene på Østlandet eier til sammen 6 fagskoler.