Østlandssamarbeidet og samarbeidsalliansen Osloregionen har den 9. november sendt et felles svar på EUs konsultasjon om TEN-T-programmet. I uttalelsen fokuseres det på transportkorridorene mellom Oslo-Stockholm, Oslo-Gøteborg og Jyllandskorridoren. For raskere å kunne planlegge og bygge bedre og mer bærekraftig infrastruktur mellom Norge og kontinentet, er det også behov for et sterkere samarbeid mellom norske myndigheter og EU. Behovet for å involvere regionene sterkere i utvikling/planlegging av transportkorridorene understrekes også i uttalelsen som er signert Roger Ryberg (leder av Østlandssamarbeidets kontaktutvalg) og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen. Uttalelsen kan lastes ned her: TEN-T høringssvar final