Østlandssamarbeidets kontaktutvalg avholder sitt neste møte på Gjøvik torsdag 26. og fredag 27. oktober. På Gjøvik vil fylkespolitikerne på Østlandet blant annet besøke NTNU Gjøvik og Raufoss Industripark. Utvalget skal denne gangen behandle flere viktige saker som regionreformen og felles utskipninghavn for tømmer.Sakskartet finner du her: Sakskart KU-møte