Tirsdag 26 september inviterer Trafikkverket til workshop i Oslo der man skal presentere de foreløpige resultatene fra KVU-arbeidet for strekningen Oslo-Stockholm. Invitasjonen er vedlagt. Østlandssamarbeidet deltar på workshopen som observatør.

2017-09 Inbjudan WS ÅVS Stockholm – Oslo 26 september slutlig