Østlandssamarbeidet har formannskapet for BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) i 2017 og 2018 – med fylkesordfører Roger Ryberg som leder. Det er nå klart for årskonferansen som denne gangen avholdes i Potsdam (like utenfor Berlin) 21. og 22. september. Nærmere 200 delegater fra regionene rundt Østersjøen kommer sammen for å drøfte felles utfordringer og utfordringer knyttet til samarbeid og tilhørighet (Cohesion). Mer informasjon om årskonferansen finnes her: 2017-09 årskonferanse BSSSC

For nærmere informasjon om BSSSC, se hjemmesiden: https://www.bsssc.com/