Planene for «ny» bussterminal i Oslo ble i dag presentert av fylkesordfører i Akershus Fylkeskommune Anette Solli og adm.direktør i Akershus Trafikkterminaler Jafar Altememy. Oslo Bussterminal er den tredje største transportterminalen i Norge, med 50.000 reisende og over 1350 bussbevegelser pr. dag. Bussterminalen vil – når den står ferdig bli mer synlig både som merkevare og sted, samtidig som de reisende gis mer plass – og det kommersielle tilbudet blir bedre.