Østlandssamarbeidet ber nå samferdselsdepartementet klargjøre hvordan man vil følge opp arbeidet med implementering av gjennomgående billettering og felles kundekategorier. I brevet som er sendt til statsråd Solvik-Olsen viser man til rapporten Et harmonisert nasjonalt takstsystem – mulighet for økt attraktivitet og bruk av kollektivtransport, som Urbanet Analyse AS har utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Å få felles kundekategorier har vært prioritert fra fylkeskommunene på Østlandet i flere år og det er nå ønskelig  å få fortgang i arbeidet.

Brevet kan leses her:

2017-09-01 Brev til samferdselsdepartementet