I 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser i Wittenberg – mot kommersialisering av avlatshandelen og for en mer direkte relasjon mellom mennesket og Gud. Offentliggjøringen av tesene ansees som oppstarten til reformasjonen.

I forbindelse med de offisielle reformasjonsmarkeringene i år ble billedkunstnere fra Østlandet i Norge, Sønderjylland i Danmark og Schleswig-Holstein i Tyskland invitert til å delta i prosjektet «… å se med egne øyne … – Tankenes frihet”. 34 kunstnere, som alle jobber med spørsmålet om hva som knytter samtidskunst og religion sammen i våre dager, ble valgt ut til hovedutstillingen i Kiel i mars 2017. Domkirken i Oslo, Bragernes kirke i Drammen, Sarpsborg kirke og Bøler kirke i Oslo.

Schleswig-Holstein tok initiativ til kunstprosjekt ved reformasjonsjubiléet. Reformasjonen førte ikke bare til at en protestantisk kirke ble etablert. Martin Luther oversatte Bibelen til tysk og bidro dermed sterkt til et felles tysk språk. Slik ble reformasjonsjubiléet forberedt og feiret stort i Tyskland. Kunstnerorganisasjonen i Schleswig-Holstein foreslo et felles tysk-norsk kunstprosjekt med Luther-stitatet «å se med egne øyne» som motto. Politikeren Andreas Lervik, Østfold deltok ved utstillingsåpning i Kiel i mars, og tolv østlandskunstnere som deltok fikk også et faglig program der. Østlandsdelen av prosjektet ble kunst i fire kirkerom i en gitt periode: Oslo domkirke, Bragernes kirke i Drammen, domkirken i Sarpsborg og Bøler kirke i Oslo. Sammen med de ordinære utstillingene ble 2017 slik et hektisk år, med juryering, montering og seks utstillingsåpninger på fem måneder.

Les mer her (last ned pdf).