Internasjonalt fagpolitisk utvalg hadde Europas framtid på dagsorden i sitt møte 16. mai. EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell orienterte om innholdet i Hvitboka om «Future of Europe» publisert av EU-kommisjonen tidligere i vår samt om Brexit. I tillegg behandlet utvalget endelig versjon av Europapolitisk strategi for Østlandssamarbeidet 2017 – 2021.

Future_of_Europe_HC_16052017

Notat hvitbok Europas fremtid_vedlegg

Referat fra møte 2017-05-16