På generalforsamlingen i Assembly of European Regions (AER) i Saint Pölten i Østerrike 31. mai ble fylkesordfører i Hedmark og medlem i internasjonalt fagpoltisk utvalg valgt til president i komite 3 med ansvar for utdanning, kultur og ungdom. Han tok over vervet fra fylkesordfører Sonja Steen i Nordland. Steen går nå inn som en av to  norske medlemmer i AERs byrå, mens Rønning blir en del av Executive Board i AER. Generalforsamlingen valgte samtidig ny president fra regionen Västre Götaland i Sverige – Magnus Berntsson – samt medlemmer til et nytt og utvidet Executive Board.

AER elects a new Executive Board

På Byråmøte den 1. juni vedtok AER et possisjonspapir rettet inn mot EUs regionalpolitikk post 2020.

AER_Position_Future_CohesionPolicy