Årskonferansen i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) for 2017 finner sted i Potsdam, Tyskland 20. – 22. September. Det norske formannskapet i Østlandssamarbeidet jobber sammen med vertsregionen Brandenburg for å legge tilrette for en faglig interessant og nyttig konferanse. Bl.a. vil det være en prosjekt-kafe den 22.9 for aktører som ønsker å søke om midler i den tredje søkerunden i Interreg Østersjøprogrammet. Program for konferansen er nå tilgjengelig på BSSSCs hjemmesider og påmeldingen er åpen. For mer informasjon se https://www.bsssc.com/ac2017