På møte i kontaktutvalget fredag 9. juni ble det bestemt at Østlandssamarbeidet skal makere sitt 25-årsjubileum torsdag 1. mars 2018. Det legges opp til en markering der man på dagen kommer sammen for å drøfte aktuelle og viktige regionalpolitiske tema. Markeringen avsluttes med en festmiddag på kvelden. Det vil nå bli satt ned en programkomite som får ansvar for den videre planleggingen.