Tirsdag 23. mai ble det arrangert en felles svensk-norsk jernbanekonferanse på Voksenåsen med Østlandssamarbeidet som en av arrangørene. Østlandssamarbeidet har på vegne av de norske og svenske arrangørene utarbeidet en felles resolusjon fra konferansen der man peker på at de to lands myndigheter må forsterke og formalisere samarbeidet i forhold til den videre planlegging av jernbanekorridorene mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm. Dette er resolusjonen: Resolusjon  fra jernbanekonferanse på Voksenåsen