Fredag 2. juni kl.11:00 gjennomførte Østlandssamarbeidet en stor markering av Intercity på Oslo S. Nærmere 50 ordførere, fylkesordførere,politikere og ungdomsrepresentanter fra fylkene tok turen inn til Oslo S for å markere betydningen av Intercity-utbyggingen. I forbindelse med markeringen fikk Nicolai Astrup, leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget,  overlevert et brev fra Østlandssamarbeidet der man krever at Intercity gis høyeste prioritet når nasjonal transportplan for 2018-2029 skal vedtas før sommeren. Brevet til komiteen kan leses her:

2017-06-02 brev til transport og kommunikasjonskomiteen