Siste møte før sommeren i Østlandssamarbeidets kontaktutvalg avholdes fredag 9. juni. Det er en variert saksliste med 18 saker som denne gangen skal behandles. I forbindelse med møtet besøker kontaktutvalget denne gangen Oslo Domkirke i forbindelse med reformasjonsjubileet og utstillingen «..mit eigenen Augen zu sehen». Denne utstillingen er kommet i stand etter felles kommisjonsmøte mellom Østlandssamarbeidet og Schleswig-Holstein på Hamar i 2015.

Sakskart KU-møte