Tirsdag 23. mai var Østlandssamarbeidet medarrangør på en spennende konferanse på Voksenåsen om utbygging av jernbanen mellom Oslo-Stockholm og Oslo Gøteborg. Nærmere 100 deltagere fra Sverige og Norge – og budskapet var klart: Nå må man gå fra ord til handling slik at planlegging av de to viktige korridorene kan komme i gang.