Hva skal Østlandet leve av i fremtiden? Dette står i fokus når Østlandssamarbeidet – sammen med Osloregionen og Osloregionens Europakontor – nå jobber med å få frem ny og viktig informasjon om regionens verdiskapningspotensiale. En arbeidsgruppe (se bilde) med representanter fra alle fylkeskommunene er involvert i arbeidet – og NIBR er nå engasjert for å bistå i den videre prosess. Det forventes at kontaktutvalget på møtet til høsten vil avklare om arbeidet skal videreføres i form av et hovedprosjekt med oppstart i 2018.