Fagpolitisk utvalg for samferdsel besøkte Vestfold torsdag 4. og fredag 5. mai. Representantene i fagpolitisk utvalg fra Vestfold – Morten Istre (AP) og Hans Hønsvall (Kr.F) – kunne stolt vise frem nye E18 Bommestad-Sky og det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen mellom Farrisvannet og Porsgrunn. Et besøk i Larvik Havn stod også på programmet.  Olav Moe (Østfold Kr.F) er leder for Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg. Sakspapirene til utvalgets møte er vedlagt. 2017-05-04 Innkalling møte i fagpolitisk utvalg