Østlandssamarbeidet gjennomførte i samarbeid med Kulturrådet og Riksantikvaren et seminar om verdiskaping innen kultur, kulturarv og kreativ næring 27. april 2017.

Seminaret var et ledd i Interreg Østersjøprosjektet Let’s Communicate! der målet er å informere om og kommunisere mulighetene innen Østersjøsamarbeidet til norske aktører. “Increased prosperity through culture” var hovedtema og representanter for EU-kommisjonen, Østersjøstrategien (v/Policy Area Culture) og representanter for arenaer og nettverk i Østersjøen deltok med innlegg på seminaret. Rundt 80 deltakere fra hele Norge meldte sin interesse og deltok på seminaret.

Program, deltakerliste og presentasjoner finner dere her:

Seminar om EUSBSR og kultur-kulturarv-kreativ næring
Deltakerliste
EUSBSR – EU-kommisjonen Schenk
EUSBSR PA Culture – Musiolik – Hagemann
EUSBSR PA Culture – Zielkowska
ARS Baltica – Hagemann
Northern Dimension Partnership on Culture
Baltic Region Heritage Committee – Riksantikvaren Dahl-Poppe
EØS-midlene – Kulturrådet Jacobsen
EØS-midlene – Riksantikvaren Berggård
Kreativt Europa programmet – Kulturrådet Breivik
Kreativ næring – Innovasjon Norge
Kreativ næring – Kulturrådet