Østlandssamarbeidet deltok den 25. april på Stortingets åpne høring om Nasjonal Transportplan 2018-2029. Rune Hogsnes og Ivar Odnes, som begge er med i Østlandssamarbeidets politiske styringsgruppe for Intercity, understreket på høringen at alle fylkeskommunene på Østlandet står samlet bak kravet om full utbygging av Intercity helt til Skien, Hønefoss, Lillehammer og Halden. I forbindelse med høringen fikk komiteens medlemmer også oversendt en høringsuttalelse underskrevet av politisk ledelse i alle fylkene på Østlandet og Oslo Kommune.

Høringsbrev om NTP og Intercity til komiteen