Østlandssamarbeidets fag- og yrkesopplæringsgruppe arrangerte 29.03.2017 seminar om ny yrkesfagstruktur. Avd.direktør Sture Berge Helgesen, KD  orienterte om arbeidet som munner ut i høringssak,  som kommer fra Kunnskapsdepartementet 02.05.2017. Høringssaken vil berøre både elevenes valg, arbeidslivets behov for kompetanse og fylkeskommunenes videregående skoler og økonomi. Flere fylkeskommuner utenfor Østlandet ønsket å bli invitert til seminaret, og i alt var representanter fra 17 fylkeskommuner og KS tilstede. Seminardagen er et ledd i forberedelser til politisk sak i fylkeskommunene og KS.  møtereferat yrkesfagstruktur 2017-03-29