Tirsdag 28. mars arrangerer Østlandssamarbeidet – sammen med Osloregionen og Leverandørutviklingsprogrammet – konferansen «Grønt Byggskifte» med ca 140 deltagere. Bakgrunnen for initiativet er at byggsektoren står for nærmere en tredel av alle klimagassutslipp. Som bestillere av bygg kan kommuner og fylkeskommuner ta en lederrolle i det grønne byggskiftet. Nærmere informasjon og presentasjoner fra konferansen finner du her: http://grontbyggskifte.no/