Årets jernbaneforum ble arrangert tirsdag 21. mars. Samferdselsminister Solvik-Olsen  og direktør for Jernbanedirektoratet var invitert til å reflektere over hva man har oppnådd, men ikke minst også hva som gjenstår. Er NTP ambisiøs nok? Vil statsbudsjettet følge opp med bevilgninger? Hvordan bidrar det nye direktoratet til fortsatt fremgang på norsk jernbane? I sitt innlegg pekte jernbanedirektøren på behovet for å utvikle de lange strekningene og jernbanen mot Gøteborg og Stockholm.

Les mer om Jernbaneforum