I et brev til Samferdselsdepartementet krever Østlandssamarbeidet kontinuitet og tempo både når det gjelder planlegging og utbygging av Intercity. Fylkeskommunene forutsetter også at Regjeringen i ny NTP 2018-2029 legger frem en konkret fremdriftsplan  for hele InterCity-utbyggingen med angivelse av årstall for planlagt bygging/ferdigstillelse av hver enkelt delstrekning. Her er brevet til departementet: 2017-03-10 Brev fra Østlandssamarbeidet