Østlandssamarbeidet og  Akershus Fylkeskommune deltar i interregprosjektet Scandria2Act. Tirsdag 7. og onsdag 8. mars møttes alle samarbeidspartene fra Tyskland, Danmark, Polen, Finland og Norge i Oslo. Vel 30 konferansedeltagere drøftet felles miljøutfordringer i Scandria-korridoren. I prosjektet handler dette både om «clean fuel» og overføring av gods fra veg til sjø og bane. Fylkesordfører i AFK (og nestleder i Østlandssamarbeidet) Anette Solli åpnet konferansen og ønsket de utenlandske gjestene velkommen. Dette satte en fin ramme for møtet, og ble starten på to meget vellykkede dager. På bildet takkes hun av Ulrike Schütz fra  lead partner i Berlin/Brandenburg. Mer informasjon om interregprosjektet Scandria2Act finner du her: https://interreg.no/prosjektbank/scandria2act/